SHENZHEN BROTHER GAO DENG GROUP ก่อตั้งในปี 1987 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 25
โรงแรม Fulihua Shenzhen ประเทศจีน กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อาทิ เช่น โรงแรม ออฟฟิศ คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธุรกิจ ประกอบแว่นตา
สิ่งพิมพ์   และการจัดการทรัพย์สิน   (Property Management)   ปัจจุบันบริษัทฯ   มีที่ดินสำรอง
ทั้งหมด  สามแสนกว่าตารางเมตร  มีทรัพย์สินกว่า 5,600 ล้านหยวน รายได้ต่อปีประมาณ 6,000
ล้านหยวน   กำไรสุทธิต่อปีประมาณ  300  ล้านหยวน   มีบุคลากรทั้งหมดกว่า 4,500 คน   และใน
อนาคตยังมีแผนงานที่จะขยายธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว นิคมอุตสาหกรรม
ฯลฯ   และในปี 2015 นี้   เป็นปีแรกที่บริษัทฯ  ได้ขยายการลงทุนเข้ามาในประเทศไทย  ภายใต้บริษัท
จี ดี ที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการสวนอุนเกอหัวเฉิงตู
เป็นโครงการคอนโดมิเนียม  8  อาคาร   มีเนื้อที่ทั้งหมด  54,340.27  ตารางเมตร
พื้นที่ก่อสร้างโดยรวม 240,000 ตารางเมตร มูลค่าโครงการกว่า 800 ล้านหยวน
อยู่ใกล้สนามบินซวงหลิว   เป็นพื้นที่ที่ต้องผ่านเมื่อเดินทางเข้าสู่เมืองเฉิงตู   ซึ่งถูก
ขนานนามว่าเป็น “ประตูด่านแรกของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้”
โครงการเซินเจิ้นหลงจูจวินหวั่น
เป็นโครงการคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้น มีเนื้อที่โครงการทั้งหมด  6,000
ตารางเมตร และพื้นที่ก่อสร้างโดยรวม 60,000 กว่าตารางเมตร มูลค่าการลงทุน
ทั้งหมด 150 ล้านหยวน
โครงการหุ้ยโจวซวงเย่อวน
โครงการนี้ตั้งอยู่ริมชายทะเลในมณฑลกวางโจว บริเวณรอบโครงการมีทรัพยากร
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากมาย     มีชายฝั่งทอดยาวกว่าหลายกิโลเมตร     พื้นที่
โครงการ 10,666,720 ตารางเมตร โดยจะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
จูซันเจี่ยว    ลักษณะโครงการเป็น   Mixed-Use Complex    ภายในประกอบด้วย
สวนสาธารณะ เพื่อการออกกำลังกาย โรงแรมระดับ 5 ดาว  ที่พักอาศัยบ้านเดี่ยว
และจัดทำธุรกิจการท่องเที่ยวที่รวมเอาวัฒนธรรมและการพักผ่อนไว้เป็นหนึ่งเดียว
โครงการฝูเจี้ยนตงซัน
เกาะตงซันเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับ 6 ของประเทศจีน และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของมณฑล
ฝูเจี้ยน จัดว่าเป็นบริเวณที่สำคัญทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  มีพื้นที่ใช้สอยราว
3,000 เอเคอร์ พื้นที่มีลักษณะแบนราบ อยู่ติดกับเส้นทางหลักและอยู่ริมฝั่งชายทะเล
มีวิวหาดทรายที่สวยงามกว่า 500 เมตร  โครงการนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากทาง
ราชการเรียบร้อยแล้ว   ภายในโครงการจัดให้มีสนามกีฬา  สโมสร  โรงแรมระดับ 5
ดาว  คอนโดมิเนียม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวต่างๆ  คาดว่า
จะใช้เงินลงทุนทั้งหมด  2,500  ล้านหยวน    เพราะมุ่งมั่นจะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สำคัญของประเทศ
โครงการจี้หนันถงหลออวนสแควร์
โครงการนี้ตั้งอยู่ที่มณฑลซานตง ติดกับย่านการค้า พื้นที่ใช้สอย 28,892 ตารางเมตร
ถูกออกแบบให้เป็น Mixed Use Complex ที่ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 1 อาคาร
และคอนโดมิเนียม  2  อาคาร   และมีพื้นที่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะมีห้างสรรพสินค้า   โรง-
ภาพยนตร์ ธนาคาร เป็นต้น การออกแบบมีความทันสมัยและความคลาสสิคแบบยุโรป
เข้าด้วยกัน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะกลายเป็นหลักเขตใหม่ที่มีความโดดเด่น และเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับสิ่งแวดล้อม